Road Lords Community

Błędy na mapie - Toruń

Toruń, skrzyżowanie ul. Kopernika i Aleja Jana Pawła II.
Wyjeżdżając z ul. Kopernika obowiązuje nakaz jazdy w prawo. Nie dotyczy on służb miejskich i Taxi.
Dziękujemy za wskazówkę, spojrzymy na to :slight_smile: