Road Lords Community

Czy w opcji ciężarówek parkingi wyświetlają się tylko dla ciężarowych

Jak w temacie. Chodzi o to czy pokazuje tylko parkingi przystosowane dla samochodów ciężarowych.

Nie, wyświetlają się wszystkie parkingi, jednak stopniowo staramy się parkingi dla ciężarowych odróżnić. Pytamy się kierowców, czy parkingi w ich pobliżu są dla ciężarowych, a potem je oznaczamy. :slight_smile:

Dziękuję za odpowiedź