Road Lords Community

Facebook odłączenie konta

Brakuje mi możliwości odłączenia aplikacji od Facebook.
Logowanie na Google i Fb na jednym adresie e-mail dodaje 2 konta

Nie rozumiem uwagi, proszę o wyjaśnienie :smiley:

Na adresie euro.ledwoch@gmail.com przypisane są w tej chwili 2 osobne konta =Facebook +Google.usuwam konto na Facebooku=usuwam konto w aplikacji

Niestety, z przyczyn technicznych w tej chwili logowanie przez FB albo Gmail jest od siebie niezależne. To znaczy, że można podać ten sam adres e-mail i tu i tu ale będzie się miało dwa osobne profile.

Liczę na rozwiązanie tego problemu i na łączenie kont google i FB nawet jeśli przypisane są różne adres e-mail.

Zapisaliśmy to do rozważenia w przyszłych aktualizacjach :slight_smile: