Road Lords Community

Gps brak wspolrzednych

Brak wprowadzenia współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne (zarówno w stopniach jak i w formacie dziesiętnym) możesz wpisać w polu wyszukiwania adresu. Funkcja wyszukiwania działa poprawnie.

1 Like