Road Lords Community

Informacja o miejscowości przez którą przejeżdżamy

Proponuję dodać informację o miejscowości, przez którą aktualnie przejeżdżamy.

Zapisane, dzięki :slight_smile: