Road Lords Community

Nieczytelny znak zakazu - szerokość pojazdu

Chciałbym zwrócić uwagę na nieczytelny znak dopuszczalnej szerokości pojazdu.
Toruń, ul. Kniaziewicza

Wiemy o tym problemie, występuje on na telefonach z mniejszą rozdzielczością, obecnie jest to w fazie naprawiania. Dziękujemy za post! :slight_smile: