Road Lords Community

Pasek postępu przebytej trasy

Obecnie jest tak, że gdy zjedziemy z wyznaczonej trasy, pasek przelicza się na nowo, tak jakbyśmy zaczynali dopiero jazdę.
Np. mam wyznaczoną trasę. Przejechałem połowę drogi. Pasek postępu jest w połowie wypełniony. Jest OK. Zajeżdżam na stację paliw (zjeżdżam z wyznaczonej trasy). Nawigacja przelicza trasę. Pasek pokazuje jakbym dopiero wyruszył w drogę. Nie jest OK.

Proponuję, aby pasek postępu nie “przeliczał się na nowo”, gdy zjedziemy z trasy (pojedziemy inną drogą, zjedziemy na stację itp.). Przy raz wybranym punkcie docelowym niech aplikacja pamięta już przebytą drogę i pokazuje ja na pasku postępu.

Wiemy o tym problemie, jednak w chwili obecnej nie mamy jeszcze opracowanego ulepszenia tego paska. Myślimy jednak o tym, dziękujemy za uwagę! :slight_smile: