Road Lords Community

Strefy czasowe propozycja

Trasa wyznaczona w Polsce. Punkt docelowy na Litwie. Na Litwie obowiązuje czas +1 godzinę do przodu.

Czas dotarcia do celu aplikacja pokazuje według “czasu polskiego”. Po przekroczeniu granicy czas w telefonie przestawił się automatycznie o jedną godzinę do przodu. Natomiast czas dotarcia do celu według aplikacji pozostał bez zmian.
Proponuję aby aplikacja uwzględniała strefy czasowe pokazując np. godzinę dotarcia a w nawiasie np (+1h).

Jest to dobre spostrzeżenie, zajmiemy się tym, dzięki ! :slight_smile: