Road Lords Community

Trasa szybka - błąd

Profil: samochód osobowy.
Preferowana trasa: Trasa szybka.

Proponowana trasa nie jest najszybsza 4h 6 minut Druga propozycja trasy jest szybsza 3h 41 minut
Uważam, że jest to błąd. Druga propozycja w tym przypadku powinna być jako pierwsza


Jeśli zaznaczę w opcjach drogi płatne wówczas propozycja jest prawidłowa.

Dzięki za post, spojrzymy na to :slight_smile: