Road Lords Community

Znikające ikony usług w szczegółach POI

Po wybraniu POI, gdy wejdziemy w szczegóły pokazują się nam ikonki ze szczegółami usług.


Następnie przewijamy ekran w dół.

Potem przewijamy ekran do góry. Po przewinięciu ekranu do góry, ikonki z usługami znikają.

Sprawdziliśmy dokładnie ten punkt i nie ma tam żadnych dodanych usług, także nic się nie wyświetla. Możesz sprawdzić jeszcze raz czy tam widzisz teraz jakieś dodane usługi? Dziękujemy. :slight_smile:

Proszę wybrać z mapy MOP leżący lekko na lewo od wyszukiwanego punktu. Można wybrać z mapy KFC położone na tym MOP.

Generalnie problem występuje przy każdym POI, na którym istnieją dodatkowe usługi pokazane na ikonkach.

Kolejny przykład
POI parking Nowa Wieś

Sprawdziliśmy to i u nas usługi nie znikają. Jaki masz telefon i wersję Androidu?

Znaleźliśmy już ten błąd, występuje on tylko na niektórych urządzeniach. Pracujemy nad usunięciem tego błędu. Dziękujemy za pomoc :slight_smile: